Drodzy Rodzice!
Zwracam się do Państwa z prośbą o dopilnowanie aby młodzież systematycznie odczytywała informacje przekazywane przez nauczycieli za pomocą dziennika elektronicznego i innych komunikatorów. Z każdego przedmiotu nauczyciele przesyłają zadania, ćwiczenia, polecenia do realizacji, które uczniowie powinni rozwiązywać w określonym przez nauczyciela czasie.
Z naszych informacji wynika, że nie wszyscy uczniowie zapoznają się z wysłanymi materiałami i nie wykonują przesłanych zadań.
Traktujmy tę pracę jako codzienny obowiązek młodzieży. Również od Państwa postawy zależy, czy efektywnie wykorzystamy ten czas.
Pozdrawiam serdecznie.

Darosław Sadowski
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach

PS Kreator do przywrócenia dostępu do dziennika elektronicznego (pobierz)

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. e-legitymacji, uczniowie klas pierwszych są zobowiązani do przesłania na adres [email protected] zdjęcia legitymacyjnego (poprosić zakład fotograficzny o wersję cyfrową zdjęcia)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia.

W treści e-maila proszę umieścić: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której będzie uczęszczać.

Skip to content