Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej w ramach projektu: „Doświadczeni Technicy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja usługi obejmuje przeprowadzenie kursu dla uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach w następującym zakresie: Kurs SEP – nabycie uprawnień do eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV. Pełna treść protokołu znajduje się w poniższym załączniku.

Skip to content