Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej w ramach projektu: „Doświadczeni Technicy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja usługi obejmuje przeprowadzenie kursu dla uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach w następującym zakresie: Kurs SEP – nabycie uprawnień do eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV. Pełna treść protokołu znajduje się w poniższym załączniku.

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. e-legitymacji, uczniowie klas pierwszych są zobowiązani do przesłania na adres [email protected] zdjęcia legitymacyjnego (poprosić zakład fotograficzny o wersję cyfrową zdjęcia)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia.

W treści e-maila proszę umieścić: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której będzie uczęszczać.

Skip to content