Przedmiotem zamówienia było wykonanie ogrodzenia oraz ułożenia kostki brukowej na terenie Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach. Pełna treść protokołu wyboru najlepszej oferty znajduje się poniżej.

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. e-legitymacji, uczniowie klas pierwszych są zobowiązani do przesłania na adres [email protected] zdjęcia legitymacyjnego (poprosić zakład fotograficzny o wersję cyfrową zdjęcia)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia.

W treści e-maila proszę umieścić: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której będzie uczęszczać.

Skip to content