Przydział sal na zebrania z rodzicami klas pierwszych w dniu 16.09.2020r. (środa)

 

Kl. 1La – sala nr 5 (I piętro)

Kl. 1Lbc – sala nr 1 (parter)

Kl. 1Tad – sala nr 8 (II piętro)

Kl. 1Tb – sala nr 9 (II piętro)

Kl. 1Tc – sala nr 4 (I piętro)

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. e-legitymacji, uczniowie klas pierwszych są zobowiązani do przesłania na adres [email protected] zdjęcia legitymacyjnego (poprosić zakład fotograficzny o wersję cyfrową zdjęcia)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia.

W treści e-maila proszę umieścić: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której będzie uczęszczać.

Skip to content