Miło nam poinformować, że biblioteka w naszej szkole realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” – Priorytet 3, Kierunek interwencji 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 15 000 zł. Po konsultacjach z uczniami, nauczycielami i rodzicami planujemy kupić ok. 240 tytułów książek. Będą to w większości nowe tytuły na rynku księgarskim.

Celem programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce, dlatego w ciągu bieżącego roku szkolnego zaplanowaliśmy wiele działań promujących i upowszechniających czytelnictwo (projekty, konkursy, spotkania, wystawy).

Skip to content