‼️ Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 ‼️

Informujemy, że listy uczniów na nowy rok szkolny zostaną opublikowane jutro o godzinie 12.00 – dotyczy to naboru uzupełniającego.

Nie dotyczy to złożonych podań, które zostaną rozpatrzone w przyszłym tygodniu.

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. e-legitymacji, uczniowie klas pierwszych są zobowiązani do przesłania na adres [email protected] zdjęcia legitymacyjnego (poprosić zakład fotograficzny o wersję cyfrową zdjęcia)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia.

W treści e-maila proszę umieścić: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której będzie uczęszczać.

Skip to content