Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się stacjonarnie 1 września 2020 r. wg następującego harmonogramu:

klasy I – godz. 9.00

klasy II – godz. 11.00

klasy III i iV – godz. 12.30.

Spotkania odbędą się na powietrzu, a w razie niepogody w klasach wg harmonogramu wywieszonego przy głównym wejściu do szkoły.

Jednocześnie informuję, że każdy uczeń na terenie szkoły ma obowiązek noszenia maseczki oraz zachowywania środków ostrożności.

Darosław Sadowski

Dyrektor ZS nr 4 w Skierniewicach

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. e-legitymacji, uczniowie klas pierwszych są zobowiązani do przesłania na adres [email protected] zdjęcia legitymacyjnego (poprosić zakład fotograficzny o wersję cyfrową zdjęcia)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia.

W treści e-maila proszę umieścić: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której będzie uczęszczać.

Skip to content