Mamy przyjemność poinformować, że od przyszłego roku szkolnego 2023/2024 w naszej szkole zostanie uruchomiony nowy kierunek – technik automatyk. Kierunek ten będzie realizowany pod auspicjami firmy Topsil Global, z którą szkoła podpisała umowę.
W ramach tej umowy uczniowie kształcący się na kierunku automatyk będą realizować zajęcia praktyczne na terenie firmy już od drugiej klasy. Ponadto, firma Topsil Global zapewnia uczniom stypendia finansowe za wyniki w nauce oraz gwarantuje pracę po ukończeniu szkoły dla stypendystów.
My jako szkoła wierzymy w to, że dzięki takim współpracom możemy zapewnić naszym uczniom dobry start w dorosłość oraz wejście na rynek pracy będąc wyposażonym w konkretne umiejętności i doświadczenia.
Dziękujemy Wszystkim dzięki którym ta współpraca stała się możliwa!
Skip to content