Szkolenie DTP skierowane jest do osób chcących poznać narzędzie do tworzenia grafiki wektorowej (Adobe Illustrator) oraz możliwości wykorzystania tego programu do tworzenia plakatów reklamowych, ozdobnych napisów, projektowania znaków firmowych, wizytówek, itp. Ćwiczenia realizowane w trakcie szkolenia pozwolą uczestnikom projektu na nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się tym programem i przećwiczenie technik pozwalających na szybkie projektowanie różnego rodzaju materiałów użytkowych
z wykorzystaniem grafiki komputerowej. Program zajęć obejmuje także ćwiczenia w zakresie projektowania, łamania, składania i przygotowywania materiałów poligraficznych do druku w programie Adobe InDesign, jak również  tworzenia i obróbki grafiki rastrowej w programie Adobe Photoshop. W ramach realizacji projektu „Nauka, praktyka, zawód, praca” dokonano zakupu podręczników, z których korzystają uczestnicy projektu podczas zajęć DTP.

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. e-legitymacji, uczniowie klas pierwszych są zobowiązani do przesłania na adres [email protected] zdjęcia legitymacyjnego (poprosić zakład fotograficzny o wersję cyfrową zdjęcia)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia.

W treści e-maila proszę umieścić: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której będzie uczęszczać.

Skip to content