Zapraszam uczniów, członków Szkolnego Koła LOP w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach do udziału w konkursach  o tematyce przyrodniczej. Poniżej zamieszczono regulaminy następujących konkursów:

  1. Ogólnopolski  Konkurs „Mój Las” – jest to konkurs wiedzy (prace pisemne), plastyczny (technika dowolna)  i fotograficzny (zdjęcia) organizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie.
  2. Okręgowy Konkurs Fotonatura „Różnorodność kształtów i kolorów grzybów Bolimowskiego Parku Krajobrazowego” – konkurs fotograficzny (zdjęcia o tematyce przyrodniczej).
  3. Okręgowy Konkurs Literacki „Literatura zaklęta w leśnych wersach” (wiersze i proza o tematyce leśnej).

OSOBY ZAINTERESOWANE WZIĘCIEM UDZIAŁU W KONKURSACH  PROSZONE SĄ O SKŁADANIE  PRAC TEMATYCZNYCH  DO p. Eweliny Malińskiej W TERMINACH PODANYCH  W REGULAMINIE.

Załączniki:

Mój Las Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu 2020/2021 Regulamin konkursu literackiego 2020/2021
XV Fotonatura 2020

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. e-legitymacji, uczniowie klas pierwszych są zobowiązani do przesłania na adres [email protected] zdjęcia legitymacyjnego (poprosić zakład fotograficzny o wersję cyfrową zdjęcia)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia.

W treści e-maila proszę umieścić: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której będzie uczęszczać.

Skip to content