WSTĄP DO DOBROWOLNEJ ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
ZŁÓŻ WNIOSEK W MOBILNYM PUNKCIE REKRUTACYJNYM
21 maja rozpocznie się nabór do nowego rodzaju służby w wojsku – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej
W 32 miejscowościach w całej Polsce, odbędą się pikniki wojskowe. W tym dniu działać też będą mobilne punkty rekrutacyjne – w 70 miejscowościach.
Pikniki startują o godzinie 11.00 i potrwają do godz. 18.00.
🔷️ Mobilny punkt rekrutacyjny WCR Skierniewice funkcjonował będzie również w Skierniewicach na rynku przy Urzędzie Miasta Skierniewice
Na miejscu można będzie złożyć wniosek bądź deklarację. Formularze wniosków będą dostępne u naszych rekruterów.
🔷️ Żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej od pierwszego dnia służby będzie zarabiał 4560 zł miesięcznie. Po 28 dniowym szkoleniu zakończonym przysięgą, rozpocznie szkolenie specjalistyczne trwające do 11 miesięcy. W tym czasie będzie miał wybór – nie musi być skoszarowany. Żołnierz DZSW będzie miał pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej oraz do zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymogów dla danego stanowiska. Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową można przerwać w dowolnym momencie.
Aby starać się o przyjęcie do służby kandydat musi do wniosku dołączyć:
–  kopię dokumentu tożsamości;
–  kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
– kopie innych dokumentów, w szczególności: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.
Skip to content