Informacje: koronawirus

Informacje: koronawirus

Drodzy Rodzice!
W nawiązaniu do rekomendacji MEN informuję: 1) W szkole prowadzone są rozmowy  z uczniami…

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. e-legitymacji, uczniowie klas pierwszych są zobowiązani do przesłania na adres [email protected] zdjęcia legitymacyjnego (poprosić zakład fotograficzny o wersję cyfrową zdjęcia)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia.

W treści e-maila proszę umieścić: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której będzie uczęszczać.

Skip to content