Test językowy OLS

Test językowy OLS

Przed wyjazdem na mobilność każdy uczeń ma obowiązek wypełnić test językowy OLS. W załączniku przesyłam instrukcje odnośnie założenia konta w systemie ACADEMY EU, aby móc uzupełnić test językowy OLS przez ucznia przed wyjazdem,  a drugi po wyjeździe (*do oceny...

Deklaracja wstępna wyjazdu

W panelu po prawej stronie jest do pobrania załącznik nr 1 – deklaracja wstępna. Osoby zainteresowane wyjazdem na praktyki zawodowe do Grecji muszą do piątku włącznie, do godz. 12.00 złożyć w sekretariacie dokument podpisany przez ucznia oraz prawnego opiekuna....

Spotkanie organizacyjne

W środę 13.03 na dużej przerwie (10.40) na sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie organizacji praktyk zawodowych w Grecji. Osoby, które są zainteresowane wyjazdem, a nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu mają obowiązek dowiedzieć się o...
Skip to content