Dzień otwarty w ZS4

21 marca br. Na terenie ZS 4 odbył się Dzień Otwarty. Ta coroczna impreza, w którą zaangażowana jest cała społeczność szkolna, stała się…

Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami

Informujemy iż najbliższe zebranie z rodzicami odbędzie się …. ….

Film prezentujący naszą szkołę

Od roku szkolnego 2017/2018 Zespół Szkół nr 4 w Skierniewicach poszerza swoją ofertę edukacyjną o trzy nowe klasy technikalne, które…

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. e-legitymacji, uczniowie klas pierwszych są zobowiązani do przesłania na adres [email protected] zdjęcia legitymacyjnego (poprosić zakład fotograficzny o wersję cyfrową zdjęcia)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia.

W treści e-maila proszę umieścić: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której będzie uczęszczać.

Skip to content